Tag: gegevenscomfort

Gegevenscomfort

19 maart 2020 Uit

Data is here to stay, make sure yours is OK. Op de universiteit kregen we vakken als “bedrijfsorganisatie”, “procesbeheer”, en ”IT”. We leerden dat IT in dienst stond van de andere 2. In de bedrijfspraktijk zagen we dat het eerste vak duidelijk leerlingen gemaakt had. Bij elke nieuwe impuls, weze het een nieuwe manager of…

Door Willem Thijs