Categorie: DataHexer

De categorie “DataHexer”.

Fout email-adres: 10.000€ boete.

6 juli 2020 Uit

In haar beslissing van 19 juni trakteerde de Autoriteit een gegevensverantwoordelijke op een boete van 10.000 euro omwille van een niet-gevraagde publicitaire email. Een burger kreeg een ongewenste email en reageerde daarop. In het klantenbestand van de handelaar was er blijkbaar een vergissing gebeurd. Bij één van haar klanten stond er een fout email adres.…

Door Willem Thijs

DataHexer lanceert AVG pakket voor zelfstandige, vrij beroep.

9 mei 2020 Uit

25 mei 2018. Alle Europese landen activeren de General Data Protection Regulation, GDPR. In het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Deze wet beschermt de persoonsgegevens van de Europese burger.  Alle bedrijven, ondernemers, verenigingen en overheden moeten de AVG naleven. En de kleine zelfstandige? De vrije beroepen? Ja, die ook. Afhankelijk van wat ze doen met…

Door Willem Thijs

Camerabewaking – overgangsperiode loopt af

27 april 2020 Uit

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) besliste op 20/4/2020 in een dossier van een handelaar die een bewakingscamera had geïnstalleerd maar zonder de correcte procedure te hebben gevolgd en zonder dit te vermelden in het gegevensverwerkingsregister.  – Voor het eerste luik beriep de handelaar zich op een overgangsperiode van 2 jaar om haar (gebruik van) camera’s te regulariseren…

Door Willem Thijs

Hof van beroep vs Gegevensautoriteit

23 maart 2020 Uit

Op 19 februari deed het hof van beroep in Brussel een uitspraak in een betwisting van een sanctie van de GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA). Het is bij mijn weten het eerste beroepsvonnis in België en dus interessant per definitie. Het is saaie boel, niet steeds in mensentaal, maar wie het eens lezen wil vindt de link onderaan…

Door Willem Thijs

Gegevenscomfort

19 maart 2020 Uit

Data is here to stay, make sure yours is OK. Op de universiteit kregen we vakken als “bedrijfsorganisatie”, “procesbeheer”, en ”IT”. We leerden dat IT in dienst stond van de andere 2. In de bedrijfspraktijk zagen we dat het eerste vak duidelijk leerlingen gemaakt had. Bij elke nieuwe impuls, weze het een nieuwe manager of…

Door Willem Thijs

Data bewustzijn: Hoe uitrollen in uw organisatie?

22 februari 2020 Uit

Initiatie data management Om data bewustzijn te creëren in uw organisatie is het van belang om eerst te leren wat data management inhoudt: wat zijn gegevens, hoe herkennen we de belangrijke gegevens, kunnen we gegevens in kaart brengen, hoe de kwaliteit van gegevens managen en hoe we gegevens uiteindelijk na gebruik afvoeren. DataHexer biedt je…

Door Willem Thijs