Camerabewaking – overgangsperiode loopt af

Camerabewaking – overgangsperiode loopt af

27 april 2020 Uit Door Willem Thijs

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) besliste op 20/4/2020 in een dossier van een handelaar die een bewakingscamera had geïnstalleerd maar zonder de correcte procedure te hebben gevolgd en zonder dit te vermelden in het gegevensverwerkingsregister. 

– Voor het eerste luik beriep de handelaar zich op een overgangsperiode van 2 jaar om haar (gebruik van) camera’s te regulariseren voor de AVG. Dit uitstel werd door de GBA verworpen omdat deze handelaar op 25/5/2018 niet in regel was met de toen gangbare wetgeving. 

– Het verwerkingsregister dan: GBA beschouwt dit als dé toetssteen voor verantwoordelijkheid. Niet iedereen moet een verwerkingsregister bijhouden. De AVG somt een aantal criteria op. Ga er maar van uit dat je dat zeker moet als je bewakingscamera’s inzet. De wetgeving omtrent bewakingscamera’s verplichtte al een soortgelijk register. De GBA aanvaardt dat beide registers samengevoegd worden.

Besluit: hebt u een bewakingscamera en heeft u die al aangegeven en rechtmatig geregistreerd, ga dan zeker na of het register ook de inlichtingen van de AVG bevat. De regularisatietermijn van oudere installaties loopt af op 25 mei 2020.

Voor wie het mocht interesseren: de GBA heeft de goede medewerking van de handelaar en haar verbintenis om zich in regel te stellen geapprecieerd door geen boete te schrijven.

Tot slot nog dit: de GBA heeft zich in deze zaak onbevoegd verklaard om te beslissen over een schadeloosstelling voor de gefilmde persoon of personen… Daar is de AVG inderdaad niet voor bedoeld.

Overgangsperiode bestaande cameras loopt af op 25 mei 2020


Register voor de camerabewaking uitbreiden tot verwerkingsregister


Willem

Link naar de beslissing GBA 20/4/2020

Link naar website voor aangifte bewakingscamera’s

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash