AVG ondersteuning

Uw organisatie wil AVG implementeren en zet daar een project voor op. Willem Thijs is gecertifieerd DPO (functionaris voor gegevensbescherming). Hij ondersteunt uw project en zorgt dat alle aspecten van de AVG opgenomen worden. Dit gaat een heel stuk verder dan wat het ook ziet: het gaat hier ook om processen, organisatie, communicatie en training.

We starten met een intake-sessie waarin het vertrekpunt en de einddoelen precies vastgelegd worden en waarbij we samen bekijken hoe intens de ondersteuning van DataHexer moet zijn. Dat kan gaan van 1/2 dag per maand tot 2 dagen per week. In functie daarvan spreken we een forfaitair maandbedrag af. Zo houdt u de kosten onder controle.

Gedurende de project-tijd van max. 12 maanden komen we regelmatig samen om de vorderingen op te meten en om bij te sturen indien nodig.

Bij het einde van het traject doet DataHexer een audit op de implementatie en levert een certificaat af waarmee wij uw klanten tonen dat u hun privacy respecteert.

datahexer favicon