Gegevenscomfort

Gegevenscomfort

19 maart 2020 Uit Door Willem Thijs

Data is here to stay, make sure yours is OK.

Op de universiteit kregen we vakken als “bedrijfsorganisatie”, “procesbeheer”, en ”IT”. We leerden dat IT in dienst stond van de andere 2. In de bedrijfspraktijk zagen we dat het eerste vak duidelijk leerlingen gemaakt had. Bij elke nieuwe impuls, weze het een nieuwe manager of een externe disruptie, moest en zou het bedrijf gereorganiseerd worden. Het tweede vak was al wat moeilijker, er kwamen six sigma’s en andere methodologische dogma’s aan te pas om processen nog leaner te maken. Het derde vak stond (in mijn tijd) nog in de kinderschoenen. Focus lag op systeemstructuren, netwerken en protocollen. Het was pas nadat Moore’s wet enige jaartjes respectvol werd toegepast dat IT zou uiteenvallen tussen infrastructuur en ontwikkeling.

Maar zie. De data revolutie kwam als een Jeanne d’Arc opzetten. Niemand die goed wist waar deze maagd te plaatsen. Degenen die haar steunden regen de successen aan elkaar. Vandaag zouden we sommigen van die onverlaten liever op de brandstapel zetten, maar wat gebeurde is onomkeerbaar. 

Het inzicht dat “data is here to stay”. 

Bij elke bedrijfsorganisatie werden oude structuren vervormd tot nieuwe, maar de personeelsafdeling en de boekhouding moesten deze transitie transparant opvangen zodat het schip rechtdoor bleef varen. Elke proceswijziging leidde tot een nieuwe fabriek van pompen, leidingen en kraantjes, maar het water dat erdoor stroomde bleef hetzelfde. Elke IT migratie kwam met nieuwe functionaliteiten, maar de data die het opsloeg bleven dezelfde. Het adres van een klant is nog steeds… een adres.

Data is here to stay, make sure yours is OK.

In onze moderne samenleving streven we allen naar een zeker materieel comfort. De juiste auto, het juiste huis, de juiste inrichting, de juiste vrienden. Voor uw gegevens geldt hetzelfde. U kent uw bedrijf en weet welke koers ze vaart. U kent uw vak en focust op de kwaliteit van het water. 

Zorg nu voor gegevenscomfort. 

Ken uw data zoals u uw bedrijf en uw vak kent. Optimaliseer uw gegevensverwerking zoals u uw bedrijfsproces optimaliseert. Verzeker de kwaliteit van uw gegevens zoals u dat ook doet voor uw producten. Verzorg uw klantgegevens alsof het de uwe zouden zijn.

En dan is uw data OK, ready to stay.

“data is here to stay”.

Jeanne d’Arc*

*disclaimer: waarschijnlijk heeft Jeanne d’Arc dit niet gezegd, of toch zeker niet in het Engels. Maar Data en Jeanne d’Arc hebben wel wat gemeen…